Logistikkseminar i Bergen 17. februar 2016

Høgskolen i Bergen skal i samarbeid med Logistikkforeningen arrangere logistikkseminar for 25 år på rad. Årets seminar er bygget rundt temaet Beredskapslogistikk. 

Beredskapslogistikk er et høyst aktuelt tema i dagens samfunn. Både i Norge og i utlandet møter man daglig store og små utfordringer knyttet til uønskede hendelser. En god beredskapslogistikk kan ha stor påvirkning på utfallet av de alvorligste hendelsene. Velfungerende logistikk og forsyningskjeder er sentralt i beredskapsarbeidet slik at man får nødvendige ressurser fram på rett sted til rett tid, men også tilbake igjen når oppdraget er gjennomført. Hvordan kan organisasjoner være best mulig forberedt når noe først skjer?


Våre foredragsholdere er:
– Johanna Linder fra Leger uten grenser
– Truls Reed Tystad fra BKK
– Martin Onstad fra Telenor

– Tore Listou fra Forsvarets stabsskole

– Trond Hammervoll fra Høgskolen i Harstad, forfatter av boken “Beredskapslogistikk”

Dette er i hovedsak det temaet vi ønsker å belyse under årets seminar. Kunne dette vært noe for din bedrift/organisasjon å få med seg? Eller ønsker dere selv å holde foredrag? Ta kontakt med oss på: logistikkseminaret2016@gmail.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s